Lịch Sử Về Trầm Hương Việt Nam

Lịch Sử Về Trầm Hương Việt Nam

-Nhắc về nguồn gốc (lịch sử) của Trầm Hương thì phải nhắc đến lịch sử vùng và lãnh thổ của Việt Nam từ các triều đại Việt bởi Cây dó bầu có sức sống mãnh liệt nhất, phát triển tốt nhất không thuộc vùng đất của Đại Việt xưa mà phát triển nhiều ở vùng rừng núi của Chiêm Thành (miền Trung Việt Nam ngày nay).
-Tổ tiên của người Chiêm Thành từ các hải đảo Mã Lai, Nam Dương tràn lên bờ biển Trung Việt ngày nay từ nhiều thế kỷ trước Tây lịch kỷ nguyên. Ở đấy, họ tiếp xúc với thổ dân là người Kiratas, thuộc giống Indonesiens; số người Kiratas không chịu họ chế ngự thì dồn lên ở các miền núi Trường Sơn, những người ấy sau này chúng ta gọi là Mọi. Tông giáo chánh của người Chiêm là Ấn Độ Giáo. Ngoài ra Phật giáo cũng được sùng bái, Hồi giáo được truyền vào từ thế kỷ XI.
-Nước Chiêm Thành chia làm 3 khu vực lớn:
1. Ở bắc là Amararvati, tức vùng Quảng Nam ngày nay, ở đó có Indrapura tức Đồng Dương, có thành phố Sinharpura, trên sông Thu Bồn, ở Trà Kiệu. Hai nơi này đã là quốc đô của người Chàm
2. Ở giữa là Vijaya, tức vùng Bình Định ngày nay. Sau năm 100 T.L., kinh đô Phật Thệ, tức Trà Bàn đóng ở đấy.
3. Ở Nam, Panduranga là vùng Phan Rang, Bình Thuận ngày nay, tiếp giáp với Chân Lạp. Vùng này có lúc đã là một nước độc lập, đã sai sứ sang Trung Quốc. Không biết ấy là một tiểu quốc độc lập sáp nhập vào Lâm Ấp thôn tính. Giữa thế kỷ VIII. Kinh đô Chàm đóng ở đó, Panduranga là khu vực rộng lớn hơn cả, nó bao gồm Kauthara, tức vùng Nha Trang, Khánh Hòa ngày nay, Kauthara có lúc đã tách rời và tạo thành khu vực thứ 4 của vương quốc lấy Yanpunagara (tỉnh Khánh Hòa ngày nay) làm thủ phủ.
-Trong nước , họ sống về nghê nông, làm ruộng, làm vườn, nghề chài lưới, một ít thủ công nghệ, cùng khai thác những rừng núi bao la có nhiều dã thú như voi, tê, nhiều gỗ quí, gỗ thơm như Trầm hương, Kỳ nam nổi tiếng toàn cầu thời ấy.
-Việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam được bắt đầu từ thời kỳ Việt Nam có vương triều độc lập. Nhưng vì thời gian tồn tại của Ngô, Đinh, Tiền Lê ngắn và chưa được vững vàng, thiếu chuẩn bị nên lãnh thổ không có thay đổi gì kể cả phía Nam. Trong 3 triều đại kể trên thì triều đại Tiền Lê đã viễn chinh đến thủ đô của Chiêm Thành nhưng không thể mở rộng được lãnh thổ. Nhưng kể từ đấy, Chiêm Thành đã trở thành nước triều cống của Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *