TAY PHẬT XÔNG TRẦM ( MÃ TP.12 GIÁ 220.000 VNĐ )

TAY PHẬT XÔNG TRẦM ( MÃ TP.12 GIÁ 220.000 VNĐ ) Mô Tả: Tay Phật Xông Trầm được làm từ

Read more

PHẬT DI LẶC XÔNG TRẦM (18CM GIÁ 1.200.000 VNĐ)

PHẬT DI LẶC XÔNG TRẦM (18CM GIÁ 1.200.000 VNĐ) MÔ TẢ: Tượng Phật Di Lặc xông Trầm được làm từ Gỗ hương nguyên

Read more

RỒNG XÔNG TRẦM ( 20CM GÍA 750.000 VNĐ )

RỒNG XÔNG TRẦM ( 20CM GÍA 750.000 VNĐ ) Mô Tả: Tượng Rồng xông Trầm được làm từ Gỗ muồng đen nguyên

Read more

TỲ HƯU XÔNG TRẦM ( 30CM GÍA 850.000 VNĐ )

TỲ HƯU XÔNG TRẦM ( 30CM GÍA 850.000 VNĐ ) Mô Tả: Tượng Tỳ Hưu Xông Trầm được làm từ Gỗ

Read more

LÂN XÔNG TRẦM ( 20CM GÍA 750.000 VNĐ )

LÂN XÔNG TRẦM ( 20CM GÍA 750.000 VNĐ ) Mô Tả: Lân xông Trầm được làm từ Gỗ Muồng đen nguyên khối,

Read more